Kancelaria Notarialna mieści się przy ul. Hubskiej 52/9 we Wrocławiu. Kancelaria Notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00.

W celu dokonania czynności notarialnych uprzejmie proszę o kontakt z Kancelarią. Pracownicy Kancelarii szczegółowo wskażą jakie dokumenty są niezbędne do danej czynności oraz ustalą dogodny dla Państwa termin.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w siedzibie Kancelarii. Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, może to zrobić w innym miejscu.

Wszystkie informacje dotyczące czynności notarialnych są udzielane przez notariusza bezpłatnie!

Budynek jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dla klientów kancelarii dostępne są miejsca parkingowe.

Notariusz - prawa, obowiązki, czynności notarialne

Notariusz to prawnik powoływany przez ministra sprawiedliwości, a zarazem osoba zaufania publicznego. Niegdyś notariusz nazywany był rejentem, a nawet sędzią. Na czym dokładnie polega praca notariusza i jakie czynności wykonuje?

Notariusz, czyli osoba zaufania publicznego

Według ustawy o prawie notarialnym z 1991 roku notariusz upoważniony jest do dokonywania czynności, mających formę notarialną. Forma ta może być obowiązkowa lub nadana na życzenie klienta. Nierzadko notariusz świadczy również usługi w zakresie pomocy prawnej czy doradztwa. Warto pamiętać, iż akty notarialne mają formę urzędową. Notariusz nie potwierdza ich prawdziwości, a jedynie nadaje charakter urzędowy. Taka forma często jest konieczna, by dokument był uznany za ważny w świetle prawa.

Notariusz jest również osobą zaufania publicznego. Dlatego korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Z drugiej jednak strony obok praw istotne są także obowiązki i odpowiedzialność karna. Co to oznacza w praktyce? Notariusz nie kieruje się w swej pracy wyłącznie względami zarobkowymi, ale na pierwszym miejscu stawia dobro klienta, jak też zgodność z prawem. Notariusz, jak każda osoba zaufania publicznego, jest także zobowiązany do podnoszenia swych kwalifikacji. Oprócz tego obowiązkiem jest oczywiście zachowanie tajemnicy zawodowej.

Jakie czynności notarialne wykonuje notariusz?

Z punktu widzenia klienta najistotniejszy jest zakres czynności świadczonych przez notariusza. Niezwykle ważna jest pomoc notariusza w zakresie przygotowania dokumentacji w trakcie rozpraw sądowych. Jednakże, czynności notarialne to dużo szersze pojęcie, które obejmuje:

 • tworzenie aktów notarialnych, a więc dokumentów urzędowych, będących potwierdzeniem wykonania czynności prawnej, takiej jak zawarcie umowy czy złożenie oświadczenia woli; sporządzanie poświadczeń, w tym poświadczenie podpisu;
 • tworzenie aktów poświadczenia dziedziczenia;
 • czynności w ramach europejskiego poświadczenia spadkowego;
 • tworzenie protestów weksli i czeków;
 • sporządzanie protokołów;
 • przechowanie dokumentacji, papierów wartościowych i gotówki;
 • tworzenie wypisów, opisów i wyciągów, a także wydawanie ich uprawnionym podmiotom;
 • sporządzanie projektów dokumentacji;
 • doręczanie oświadczeń;
 • składanie wniosków o wpis do ksiąg wieczystych w ramach prawa nieruchomości;
 • inne czynności notarialne w zgodzie z przepisami prawa.

Powyższe zestawienie przedstawia szereg podstawowych czynności prawnych, lecz nie jest uznawane za ostateczne. Dlatego notariusz może sporządzać także inne czynności, wynikające z przepisów. Usługi notarialne okazują się pomocne w najróżniejszych sytuacjach.