Opłaty

Przy sporządzaniu aktów notarialnych notariusz pobiera następujące opłaty: podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od darowizny, opłatę sądową,

Poniżej wyszczególnione są najczęściej pobierane opłaty:

 1. podatek od czynności cywilnoprawnych:
  1. przy umowach sprzedaży - 2% wartości rynkowej nieruchomości gruntowej lub lokalowej albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  2. przy umowach spółki – 0.5%
  3. przy ustanawianych hipotekach – 0.1% od kwoty zabezpieczonej wierzytelności na zabezpieczenie wierzytelności istniejących, 19 zł na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej

  więcej szczegółów – ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych – kliknij tutaj

 2. opłata sądowa:
  1. od wpisu w księdze wieczystej prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, hipoteki lub służebności – 200 zł
  2. od założenia księgi wieczystej, sprostowania działu I-O (pierwszego) księgi wieczystej – 60 zł

  więcej szczegółów – ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – kliknij tutaj

 3. podatek od darowizny – ustawa o podatku od spadków i darowizn – kliknij tutaj