Warto wiedzieć

Akt poświadczenia dziedziczenia

Z dniem 2 października 2008 roku ustawą o zmianie ustawy Prawo o notariacie wprowadzono do polskiego porządku prawnego nową instytucję, jaką jest poświadczenie dziedziczenia przez notariusza. Omawiana nowelizacja ma doniosły wpływ na polskie prawo spadkowe, ponieważ akt poświadczenia dziedziczenia, który sporządza notariusz, wywołuje te same skutki prawne co prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Warunkiem sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia jest równoczesne stawiennictwo w Kancelarii wszystkich spadkobierców i zgodna wola stron co do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.